HYBRIDI LANNOITTEET

HYBRIDI LANNOITTEET

Hybridilannoitteet muodostuvat vähintään kahdesta rakeesta. Pääperiaatteena on väkevöittää kemiallisia moniravinnerakeita puhtaalla ammoniumnitraatilla. Puhdas ammoniumnitraatti antaa kasville tärkeän alkuunlähtösysäyksen. Hybridilannoitteet eivät ole ns. mekaanisia blendejä, joissa jokainen ravinne olisi erikseen omassa rakeessaan.

Hybridilannoitteiden raekoko on 2-4 mm, eli hieman kemiallisia lannoitteita pienempi. Pieni raekoko takaa paremman liukoisuuden myös kuivempina kausina, sillä suhteellinen rakeen pinta-ala on suurempi.

Lannoitteista kasvi saa käyttöönsä heti ainoastaan vesiliukoisen fosforin. Siksi vesiliukoisen fosforin osuus lannoitteen kokonaisfosforista on erittäin tärkeää huomioida. Hybridilannoitteissa vesiliukoisen fosforin osuus on korkeampi, kuin kemiallisissa lannoitteissa.

Hybridilannoitteet ovat vuosien saatossa voittaneet useita satokilpailuja ja saaneet kiitosta mm. erityisen hyvästä liukenevuudesta. Hybridilannoitteiden suosio on kasvamassa.

Hybridilannoitteista löytyy myös seleenipitoinen vaihtoehto Agro+ 28-3-5+S+Se.